Regler:

  1. Det er viktig at du linker tilbake til min side fra hver side hvor du bruker min grafikk.
  2. Ikke link direkte til min grafikk, men spar grafikken til din egen hard-disk ved å høyreklikke, og klikke "Lagre bilde som...", eller "Lagre bakgrunn som...".
  3. Min grafikk må bare brukes på ikke-kommersielle, familievennlige hjemmesider.
  4. Du må ikke endre på min grafikk på noen måte. Heller ikke bruke den til å lage tubes, awarder, sig tags, quilt-lapper osv.
  5. Den eneste grafikken som du har lov til å legge til tekst på, er blanke knapper, quilt-lapper, eller bannere som jeg har laget spesiellt til dette formålet.
  6. Takk for at du tok deg tid til å lese igjennom mine regler. Ha det riktig godt!